ขอต้อนรับสู่...บ้านฅนธรรมดา


                        "ฅนธรรมดา"
บ้านแหล่ง             รวมใจ
                     แลฉลาด สว่างไสว                   พิสุทธิ์ล้ำ
สะอาดเอี่ยมสดใส                   สุขสงบ
ธรรมชาติเตือนจิตย้ำ                อย่าร้างธรรมผอง
 "คชาไพร "
 

E-mail : admin@thummada.com